Tin nổi bật

HỘI LHPN PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

HỘI LHPN PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNGHỘI LHPN PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2023-2028ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2023-2028
Sáng ngày 22/2/2023, đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với phường Đông LĩnhSáng ngày 22/2/2023, đồng chí Lê Anh Xuân - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với phường Đông Lĩnh
PHƯƠNG THỨC THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU KHI THỰC HIỆN TTHC TỪ NGÀY 01/01/2023PHƯƠNG THỨC THAY THẾ SỔ HỘ KHẨU KHI THỰC HIỆN TTHC TỪ NGÀY 01/01/2023
Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030